REKLAMACJE I ZWROTY

 

§1 Zwrot produktów – prawo odstąpienia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Wszelkie inne szczegółowe informacje znajdziesz w naszym Regulaminie w par. §8 i kolejnych.

 

§2 Zwrot krok po kroku:

  1. Złóż oświadczenie o odstąpieniu od umowy (możesz je złożyć korzystając z Formularza), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  2. Odeślij zakupiony produkt wraz z całą jego zawartością – w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu może być również dołączone do zwracanych produktów – w takim przypadku produkty należy odesłać w terminie przewidzianym na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  3. Dla stwierdzenia zachowania powyższych terminów liczy się data nadania oświadczenia/produktów.
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu.
  5. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§3 Reklamacje i gwarancja:

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie mogą być objęte gwarancją producentów i dystrybutorów. Informacja o objęciu gwarancją podana jest każdorazowo przy opisie danego produktu. W razie objęcia produktu gwarancją, w przypadku wykrycia wady, skontaktuj się z nami aby uzyskać informację o procedurze reklamacji danego producenta lub przeczytaj Regulamin naszego sklepu.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji w ramach gwarancji.

 

§4 Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem,
prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas reklamację zawierającą określenie wad zakupionych produktów oraz Twoje żądanie, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji): na piśmie na adres RONDO sp. z o.o. „Dział Dystrybucji” z siedzibą w Żywcu, ul. Fabryczna 1A, 34-300 Żywiec lub osobiście w naszej siedzibie lub mailowo na adres: alpen@alpencosmetics.com. Możesz skorzystać z formularza reklamacji. Jeżeli reklamowany produkt nie zostanie do nas przesłany wraz z reklamacją, a rozpatrzenie reklamacji bez przesłania produktu będzie niemożliwe, poprosimy Cię o jego dostarczenie na nasz koszt.
  2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy – w zależności od zgłoszonego przez Ciebie żądania oraz z uwzględnieniem przepisów art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków może zostać wykonany na kartę.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
  5. Zasady odpowiedzialności za wady fizyczne i postępowania reklamacyjnego w przypadku gdy jesteś Przedsiębiorcą zostały określone w Regulaminie Naszego Sklepu Internetowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Naszego Sklepu Internetowego w celu uzyskania szczegółowych informacji. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: alpen@alpencosmetics.com Udzielimy wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.